God IKT-praksis: begreber til evaluering af sundhedsorganisatoriske forandringer ved IT-implementering

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

Abstract

Afhandlingen afdækker tværvidenskabelige problemstillinger for informatik fra et humanistisk perspektiv. 'God IKT-praksis' bidrager med udgangspunkt i sundhedssektoren med tre begreber til konstruktive design- og læreprocesser ved implementering og evaluering af IKT. Begreberne er: ‘E-tekstens poetik’, der applicerer den kritiske hermeneutiks tekstbegreb til bruger-interaktion med elektroniske database i sundhedsfagligt arbejde. ‘IKT-paradokser og metakommuniaktion’, der uddyber paradokser i brugernes mulighed for at give og få informationer i et højt struktureret brugerflade, qua et vanskeliggjort samarbejde og radikalt læremiljø. ‘Sundhedsinformatisk action’ argumenterer i et neo-aristotelisk perspektiv for en IKT-udvikling i uddannelses- og sundhedsfaglige sammenhænge (Joseph Dunne 1993), der stadigt orienterer sig mod at designe (Don Ihde 1996) i dialog (Hannah Arendt 1958) med en socio-teknisk praksis . Afhandlingen problematiserer en lærings- og kreativitets ideology og søger i stedet at relokere humanisme (og humanoira) i socio-teknisk kollektiver med focus på bærende ‘myter’ for kollektivets bevarelse af identitet og mening ved IT-initieret forandringer. Baggrunden for afhandlingen er en ny sundhedsorganisatorisk og sundhedsinformatisk opgave. Monofaglige, papir patientjournaler udskiftes med tværfaglige elektroniske journaler, til varetagelser af både administrative og sundhedsfaglige interesser. Implementering af elektroniske journaler medfører ny læreprocesser i organisationen. Brugerne skal lære funktionaliteter i hardware og software, opnå øvelse med redskabet, og udvikle dømmekraft i forhold til at få og give information i højtstrukturet og standatiseret form. Med den gode sundhedsfaglige praksis i fokus anviser afhandlingen veje for læreprocesser med IKT i sundhedsorganisationen gennem begreberne og en heuristisk model for at forstå og forklare forandinger som kommunikative læreprocesser.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherDet Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet
Number of pages288
Publication statusPublished - 2005

Cite this