Grafisk facilitering - et læringsredskab i folkeskolen

Heidi Hautopp, Mie Nørgaard, Carina Jordan Weibull, Julie Hejbroch Johansen

Research output: Working paper/PreprintWorking paperResearch

858 Downloads (Pure)

Abstract

Artiklen beskriver et casestudie, hvor grafisk facilitering er inddraget i matematikundervisningen med fokus på 1. klasseelevers udformning af egne regnehistorier. Der undersøges, hvilken betydning undervisningsformen har for elevernes og lærerens aktiviteter i klasserummet. Analysen viser, at eleverne opnår større ejerskab i undervisningen og til skole-hjem-samtaler. Ydermere er lærerens rolle central i forhold til at opøve en kultur i klassen, hvor det legitimeres, at eleverne lader sig inspirere af hinandens produktioner. Studiet konkluderer, at der er behov for en nuancering af forståelsen af ”at tegne” i folkeskolen, så der skelnes mellem tegning som kunstnerisk produktion, metode til undersøgelse og strategisk værktøj.
Original languageDanish
Pages1-27
Number of pages27
Publication statusPublished - 28 Dec 2018

Cite this