Højklasset kollektiv transport, kontorudlejningsejendomme og erhvervsudvikling

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

57 Downloads (Pure)

Abstract

Nærværende undersøgelse af sammenhængen mellem stationerne i højklasset kollektiv infrastruktur og kontorudlejningsejendomme og erhvervsudvikling er samlet med til at beskrive værdien af de investeringer i højklasset kollektiv infrastruktur, der er foretaget i København det sidste kvarte århundrede. I undersøgelsen er der fokus på udviklingen i kontorbaserede erhverv.
Følgende spørgsmål bliver forsøgt besvaret:

Hvordan kan udviklingen i erhvervsudlejningen generelt beskrives?

Hvilke parametre er afgørende for kontorvirksomhedernes lokalisering? Herunder betydningen af højklasset kollektiv infrastruktur.

Hvornår flytter erhvervsudlejningsmarkedets interesse tidsmæssigt i forhold til etableringen af højklasset kollektiv infrastruktur?
Undersøgelsen er primært baseret på samtaler og kvalitative interview med centrale videnspersoner og aktører inden for feltet, suppleret med dokumentanalyser af tilgængelige markedsrapporter.
Original languageDanish
Publication dateJan 2019
Number of pages22
Publication statusPublished - Jan 2019

Cite this