Højskole med forløb i dansk og matematik

Anne Mette Winneche Nielsen*, Anne Görlich, Nanna Bank Sørensen

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportReportResearch

58 Downloads (Pure)

Abstract

I denne rapport undersøger vi, hvad forløb i dansk og matematik på højskole
kan gøre for unge, der af forskellige årsager udfordres i mødet med det ordinære uddannelsessystem. Forløbene er rettet mod unge mellem 16 og 25 år og indgår i højskolernes kostskolemiljø og særlige pædagogiske rum, der fungerer som kontekst og redskab til at øge de unges sociale og personlige udvikling bredt set. Udviklingen af forløbene i dansk og matematik er foregået som del af et større uddannelsesprojekt i regi af Folkehøjskolernes Forening, som vi har fulgt udviklingen af i perioden 2019-2022 på fem højskoler. Der er tale om en tværgående undersøgelse, hvor vi har set nærmere på højskolernes tilrettelæggelse af forløbene, de unges oplevelse af at deltage i dem samt deres udbytte. Rapporten synliggør, hvilke potentialer og muligheder forløbene rummer for de unge, og hvilke opmærksomhedspunkter højskoler og samarbejdspartnere med fordel kan være opmærksomme på i en videreudvikling af forløbene.
Original languageDanish
PublisherCenter for Ungdomsforskning
Number of pages139
Publication statusPublished - 2022

Cite this