Handicapområdet – Danmarks ukendte ghetto

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

Begrebet parallelsamfund forbindes oftest med ghettoer og flygtninge, og i en sociologisk kontekst kan begrebets oprindelse da også knyttes hertil. Parallelsamfund er dog ikke kun et etnisk anliggende. Der vil i artiklen blive argumenteret for, at parallelsamfund også eksisterer for mennesker med handicap, og at mennesker med handicap i flere henseender lever deres hverdagsliv i parallelsamfund adskilt fra det ”almene” samfund. Der vil herudover blive argumenteret for, at nutidens parallelsamfund kan spores tilbage til institutionaliseringen af mennesker med handicap på anstalter i 1800-tallet. Som konsekvens af parallelsamfund ses stigmatisering og ensomhed hos mennesker med handicap. Artiklen vil primært fokusere på mennesker med udviklingshandicap. Når vi hører om diskrimination af minoriteter, manglende integration og parallelsamfund, er det ofte ikke mennesker med handicap, vi tænker på. Ønsket med artiklen er derfor at fremhæve et ofte overset område, hvor der i høj grad også ses parallelsamfund og diskrimination.
Original languageDanish
JournalSocial Kritik:Tidsskrift for social analyse & debat
Volume164
Issue number2021-3
Pages (from-to)86-90
ISSN0904-3535
Publication statusPublished - Dec 2021

Cite this