Handlingsplan for storskala anvendelse af elektrolyse i Danmark

Translated title of the contribution: Danish roadmap for large‐scale implementation of electrolysers

Research output: Book/ReportReportResearch

2128 Downloads (Pure)

Abstract

Elektrolyse af vand er en kemisk proces, som er blevet anvendt til industrielle formål i mange år. Interessen for brug af elektrolyse i energisektoren er stor, men udrulningen er kompleks og går for langsomt. Dette skal ændres inden for en overskuelig fremtid, både fordi behovet for brint til den tunge transport er stor, og fordi lagring af elektricitet ved hjælp af brint kan give os mulighed for at bruge mere fluktuerende vedvarende energi i systemet. Lagring af elektroner i kemisk energi via elektrolyse udgør et alternativ til direkte lagring af elektricitet eller varmelagring.
Danmark bør allerede nu påbegynde implementeringen af elektrolyse i energisystemet i mindre skala. Herved kan målsætningen om 100% vedvarende energi i 2050 blive realiseret, hvor der kan være brug for flere hundrede MW elektrolyse, hvis man følger mange af de scenarioer der er lavet for 2050. I disse anses elektrolyse nemlig for at være en vigtig del af det fremtidige energisystem.
Denne handlingsplan er inddelt i fire dele og er baseret på interessentinput, tidligere analyser og litteraturstudier. Handlingsplanen præsenterer en liste over aktiviteter og tiltag, som kan iværksættes for at fremskynde implementeringen af elektrolyseanlæg. Danmark har en unik mulighed for at blive en central aktør inden for elektrolyse og produktion af elektrofuels, da Danmark med sin høje andel af vedvarende energikilder kan fungere som testcenter for integration af vedvarende energi og integrationsteknologier, samt som producent af brændsler til den tunge transport.
Translated title of the contributionDanish roadmap for large‐scale implementation of electrolysers
Original languageDanish
Number of pages46
ISBN (Electronic)978-87-93541-03-0
Publication statusPublished - Oct 2018

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Danish roadmap for large‐scale implementation of electrolysers'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this