Har vi helt glemt hullerne i den jyske vestkyst?

Research output: Contribution to journalContribution to newspaper - Feature articleCommunication

Abstract

Der har været mange diskussioner vedr. de vandplaner, som staten har udarbejdet som følge af EU's vandrammedirektiv. Særligt har afvandingsforholdene i vandløbene været debatteret i forhold til udvaskningen af næringssalte pga. bl.a. afstrømningen af ferskvand.
Kronikkens formål er at gøre opmærksom på vigtige områder på vestkysten i denne forbindelse, nærmere bestemt afvandingssluserne bygget for 80 år siden ved Hvide Sande, Thorminde og Thyborøn Kanal.
Der er et kæmpebehov for at bygge sluserne på ny, og der skal tages hensyn til de mere barske forhold, der hersker ved vestkysten både fra havet og fra oven i form af regn, som nedbryder de eksisterende sluser.
Således bør der bygges nye og større sluser for at sikre et mere varieret plante- og dyreliv i Nissum og Ringkøbing Fjorde.
Original languageDanish
JournalIngenioeren
Number of pages3
ISSN0105-6220
Publication statusPublished - 16 Sep 2011

Cite this