Abstract

Rapporten giver et indblik i dansk havforvaltning anno 2020. Den giver indledningsvist et overblik over de danske havområder og introducerer etablerede samfundsinteresser og økonomiske aktiviteter på og i havene omkring Danmark. Derefter følger en oversigt over de internationale rammer for dansk havforvaltning samt en kort gennemgang af de involverede danske myndigheder og det regelværk, de forvalter efter. Rapporten afsluttes med en diskussion af potentialer og udfordringer i det nuværende set-up og den danske havforvaltningspraksis.
Original languageDanish
PublisherDanish Centre for Environmental Assessment (DCEA), Aalborg University.
Number of pages30
Publication statusPublished - 30 Jun 2020

Cite this