Abstract

En fortsat udbygning af den vedvarende energi i det danske energisystem er et væsentlig parameter i den danske klimastrategi. Solceller hos private forbrugere er interessant, fordi der dels forventes at være et stort uudnyttet potentiale for udbygning af elsystemet, dels fordi solcelleejerskab antages at påvirke forbrugernes holdning til fleksibelt forbrug. Men vedvarende energi som solenergi medfører også en fluktuerende energiproduktion og indebærer dermed en væsentlig udfordring mht. at balancere forbrug og produktion. Særligt blandt netselskaberne, er der derfor et stort behov for mere viden på dette område, da de har det daglige ansvar for at skabe balance i nettet.
Denne rapport viser, at solcelleanlægget både må ses i sammenhæng med allerede eksisterende interesser, dagsordener og praksisser i boligen, men at den også i sig selv skaber en energi-producerende praksis. I hvert fald, hvis vi forstår praksis som noget, der indbefatter specifikke kompetencer, en særlig viden og konkrete rutiner og opgaver. Overordnet set præsenterer rapporten sine resultater under fire sammenhængende temaer: 1) Motivation for køb og brug, 2) Hverdag som ’prosumer’, 3) Energiproduktionspraksisser og 4) Køn – generelle og specifikke temaer.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherPolyteknisk Boghandel og Forlag
Number of pages65
ISBN (Print)978-87-93585-24-9
ISBN (Electronic)978-87-93585-23-2
Publication statusPublished - 24 Jun 2020
SeriesForskning i det byggede miljø, SBi
Number2020:09

Cite this