Hovedpointer fra telefon survey med D&I kandidater og aftagere: Afrapportering 2

Research output: Book/ReportReportResearch

127 Downloads (Pure)

Abstract

Som en anden fase i D&I evalueringen gennemførtes en telefon survey med alle færdige D&I kandidater (i perioden september til november 2009). Formålet med denne telefon survey var at kortlægge kandidaternes karriereforløb: mønstrer, entre på arbejdsmarkedet og hvor søger de job, beskæftigelsesmønstrer samt hvilke kompetencer de mener at have anvendt og ikke anvendt fra studiet i deres job. Telefon survey formen blev valgt for dermed at få muligheden for at få nogle kvantitative informationer frem. I alt blev 72 D&I kandidater interviewet ud af 78 mulige, dvs. vi opnåede en svarprocent på 92,3 % . Spørgsmålene var forberedt på forhånd således at kandidaterne blev stillet de samme spørgsmål. Derudover gennemførtes en telefon survey med 14 aftagere af D&I kandidater (identificeret gennem telefon surveyen med kandidaterne, således at de repræsenterede store virksomheder, mindre virksomheder, produktionsvirksomheder og andre typer virksomheder). Denne undersøgelse fandt sted i april 2010. Formålet var at undersøge hvilke forskellige kompetencer/spidskompetencer de konkrete aftagere af D&I kandidater ser kandidaterne har. Som ved interviewene med D&I kandidaterne var spørgsmålene forberedt på forhånd således at aftagerne blev stillet de samme spørgsmål. Formålet i denne afrapportering er at ridse hovedpointer og problematikker op, som kom frem gennem telefon surveyen, samt at kortlægge D&I kandidaternes karriereforløb.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby
Number of pages27
Publication statusPublished - 2010
Externally publishedYes

Cite this