Hvad kan skadestueregistrerede trafikuheld bidrage med i åbent land?

Camilla Sloth Andersen, Jens Lauritsen

Research output: Contribution to journalConference article in JournalResearch

Abstract

I dette studie undersøges hvad skadestueregistrerede trafikuheld kan bidrage med i trafiksikkerhedsarbejde på veje i åbent land. Hvad karakteriserer skadestueregistrerede trafikuheld i åbent land og adskiller dette sig fra de politiregistrerede trafikuheld i åbent land? Hvorledes dette har indflydelse på modellering af uheldsmodeller til brug for udpegning af risikolokaliteter? Studiet foretages på gennemfarts - og fordelingsveje i åbent land i Svendborg og Assens Kommuner. På Fyn er der gennem mange år foretaget en udvidet registrering af trafikuheld på Odense Universitets hospital (Ulykkes Analyse Gruppen OUH 2017). Dette giver en unik mulighed for at benytte data fra Fyn til at belyse problematikken.

Trafikuheld registreret på skadestuen omfatter en større andel eneuheld og cyklister end det er tilfældet i det officielle uheldsregister. Registreringer fra Odense Universitets Hospital kan dermed bidrage med mere viden om uheld med cyklister og eneuheld. Dette vil netop supplere den officielle statstik på de to mest underrapporterede punkter –cyklister og eneuheld.

Sammenlignes udpegning af risikolokaliteter på baggrund af hhv. det officielle uheldsregister og en kombination af det officielle register og skadestueregistrerede uheld ses at der er store forskelle i hvilke lokaliteter der identificeres. Det betyder, at når der i kommunalt trafiksikkerhedsarbejde fokuseres på de mest risikofyldte lokaliteter basseret på den officielle uheldsstatistik risikerer den enkelte kommune i op mod trefjerdedele af tilfældene at investere i foranstaltninger på lokaliteter, der ikke reelt er de mest risikofyldte.

Nærværende studie understreger som tidligere studier at den officielle uheldsstatstik ikke kan stå alene, og at der er et potentiale i at inddrage skadestuedata. Er skadestuedata stedfæstet kan de benyttes til udpegning af risikolokaliteter, mens ikke stedfæstede data udelukkende vil kunne bruges til mere overordnede analyser af partskombinationer og uheldssituationer.

Studiet er en del af projektet ”Risikolokaliteter på Kommuneveje” finansieret af Trygfonden samt Assens og Svendborg Kommuner.
Original languageDanish
JournalArtikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet
Issue number2017
Number of pages9
ISSN1603-9696
Publication statusPublished - 2017
EventTrafikdage 2017 - Aalborg, Denmark
Duration: 28 Aug 201729 Aug 2017

Conference

ConferenceTrafikdage 2017
CountryDenmark
CityAalborg
Period28/08/201729/08/2017

Cite this