Hvad siger Bourdieu og Foucault om dyrkelse af sundhedskroppen? Komparation mellem sociologiske og socialfilosofiske positioner

Kristian Larsen, Anette Lykke Hindhede

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Search results