Hvad ved vi egentligt om produktiviteten i Grønland?

Translated title of the contribution: What Do We Actually know About Productivity in Greenland?

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  Abstract

  Grovkornede mål på arbejdsproduktivitet som  BNP pr. beskæftiget på makroniveau eller nettomsætning pr. beskæftiget på mikroniveau antyder, at de danske tal er større end de grønlandske. Den komparative analyse mellem en arktisk regionaløkonomi i et udkantsområde og en stærk OECD økonomi i et geografisk set stort markedsområde som den danske er problematisk. Spørgsmålet er, om man overhovedet kan lave den slags sammenligninger? Hvad ved vi egentligt om den grønlandske arbejdsproduktivitet? De mål, der har været anvendt i grønlandske sammenhænge analyserer ikke kapitalproduktivitet, og dette kan meget vel forklare, hvorfor 'produktiviteten' er lav? Spørgsmålet om det er efterspørgslen, der er for lav berøres overhovedet ikke af de danske udbudsøkonomer, der de senere år har præget Grønlandsdebatten. At efterspørgslen er for lav i grønlandske sammenhænge er en lige så plausibel forklaring på de lave tal, som at det skulle være udbuddet.
  Translated title of the contributionWhat Do We Actually know About Productivity in Greenland?
  Original languageDanish
  JournalSamfundsøkonomen
  Issue number1
  Pages (from-to)33-38
  Number of pages6
  ISSN0108-3937
  Publication statusPublished - 2007

  Keywords

  • The Greenland Economy
  • productivity studies

  Cite this