Hvem er de unge på kanten af det danske samfund? Om hverdagsliv, ungdomskultur og indsatser der gør en positiv forskel

Noemi Katznelson, Helene Elisabeth Dam Jørgensen, Niels Ulrik Sørensen

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  33493 Downloads (Pure)

  Abstract

  Hvem er de unge på kanten af det danske samfund? Om hverdagsliv, ungdomskultur og indsatser der gør en positiv forskel er en rapport om udsatte unge i Danmark i dag. Den giver indblik i de unges liv på kanten af vores samfund, i deres hverdag, deres forhold til mainstream ungdomskultur, til rusmidlerne, uddannelse og arbejde m.m. Rapporten handler også om, hvad de unge oplever, har gjort en positiv forskel for dem. Den rummer i forlængelse heraf også bud på, hvad der kan gøres på både et politisk og et praksis niveau for at arbejde i retning af en øget samfundsmæssig integration af unge på kanten.

  Rapportens afsæt er, at Danmark står overfor en udfordring. Anskuet over en bred kam stiger tallene for antallet af unge på kanten af det danske samfund, og ændrede kulturelle horisonter for identitetsudviklingen, ændrede strukturer i ud­dan­nel­ses­sy­ste­met og på arbejdsmarkedet, snævrere normalitetsbegreber osv. gør, at mar­gi­na­li­se­ring og udsathed rammer bredere end tidligere.

  Rapporten bør læses af socialarbejdere, medarbejdere indenfor be­skæf­ti­gel­ses­om­rådet og den sociale sektor, undervisere i uddannelsessystemet, politikere og andre, der har en interesse i unges liv og udsathed, som det ser ud fra de unges eget perspektiv.

  Hvem er de unge på kanten af det danske samfund? er skrevet på foranledning af Rådet for Socialt Udsatte af tre ungdomsforskere, der alle har været eller er ansat på Center for Ungdomsforskning.
  Original languageDanish
  PublisherAalborg Universitetsforlag
  Edition1
  Number of pages125
  ISBN (Print)978-87-7112-280-0
  ISBN (Electronic)978-87-7112-281-7
  Commissioning bodyRådet for socialt udsatte
  Publication statusPublished - 2015
  SeriesUngdomsliv
  Number1
  ISSN2445-5075

  Cite this