Hvor hurtigt bevæger godset sig i Nordjylland?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Der har i de seneste år været et stigende fokus på trængsel på de danske veje, f.eks. omkring Limfjordstunnelen i Aalborg og på de østjyske motorveje. Traditionelt har fokusset i trængselsdebatten, såvel politisk som forskningsmæssigt, været på privatbilisme og offentlig transport. Godstransport, og dermed grundlaget for danske virksomheders konkurrenceevne, hasr været et negligeret emne. Der er derfor et stort behov for ny viden p,, hvordan trængsel påvirker godstransport i Danmark, viden som er et nødvendigt grundlag for velfunderede politiske beslutninger på godstransportområdet.
Original languageDanish
JournalTrafik & Veje
Issue number12
Pages (from-to)52-55
Number of pages4
ISSN1903-7384
Publication statusPublished - Dec 2016

Cite this