Hvor vigtigt er det at kalibrere afløbsmodeller? del I

Kjeld Schaarup-Jensen, Claus Johansen, Søren Thorndahl

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

349 Downloads (Pure)

Abstract

I 1996 afsluttede Aalborg kommune en renovering af en del af afløbssystemet i den lille by Frejlev ved Aalborg. Renoveringen omfattede også et målebygværk, hvor der siden kontinuert har været udført målinger af såvel tøjvejrs- som regnvejrsflow samt prøvetagningskampagner. De mange flowdata har gjort det muligt at kalibrere flere parametre i afløbsmodellen MOUSE, bl.a. den hydrologiske reduktionsfaktor, som for Frejlev-oplandet antager en usædvanlig lav værdi. Denne artikel beskriver, hvor forskelligartede resultater MOUSE LTS-modellen producerer, når man simulerer de regnforsagede afstrømningsforløb i et afløbssytem - som her i Frejlev - med netop denne model. Specielt belyses, hvor hyppigt opstuvning til rørstop, kælderniveau eller terræn forekommer.
Original languageDanish
JournalDanskVand
Issue number2
Pages (from-to)8-13
ISSN1602-3609
Publication statusPublished - 2007

Cite this