Hvordan kan evalueringer skabe grundlag for læring?

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Dette bidrag til bogen tager sit afsæt fra en anden position end evalueringsforskningen, nemlig fra læringsforskning i organisationer. Et organisatorisk læringsafsæt vil imidlertid ofte have en indlejret og undertiden implicit evalueringsdimension, idet læringsteori opererer med en mere eller mindre ekspliciteret værdisætning af en given forandrings- og læreproces, og ikke mindst dens resultater. I et organisatorisk læringsperspektiv er et ofte stillet spørgsmål, hvorvidt den pågældende læreproces skaber, eller måske ligefrem fordrer, social og vedvarende forandring af organisationens praksisser, og på hvilke måder, denne forandring sætter sig igennem og skaber værdi (Laursen og Thomassen 2017, Rogers & Williams 2006, Jones 2001). Forandringen ses ofte i sammenhæng med læreprocesser hos de involverede aktører – kræver forandringen f.eks. læring for at blive en integreret del af organisationens praksis og kultur? Eller afstedkommer forandringen læring som en form for ny viden (Jones 2001)? I forhold til bogens fokus bliver det interessante spørgsmål i forlængelse heraf, om læring ligger indlejret i selve det at forandre noget, og om evalueringen er en måde eller forudsætning for at skabe viden om eventuel værdiskabelse i forandringen. Her kan det også være nærliggende at spørge, om evaluering kan være en impuls, der i sig selv igangsætter læreprocesser hos de involverede, og således også, om forskellige evalueringstilgange har tilstrækkeligt fokus på at synliggøre værdien af læreprocesser i en organisatorisk sammenhæng. Det kan med andre ord være en god idé både forskningsmæssigt og organisatorisk at interessere sig for, hvordan evaluering og organisatoriske læreprocesser kan hænge sammen. Dette kapitel er et bud på, hvordan dette kan diskuteres.
Original languageDanish
Title of host publicationEvaluering i udvikling : Bevægelser i teori, metoder og praksis
EditorsNikolai Peter Johannes Weissert, Merete Watt Boolsen
PublisherHans Reitzels Forlag
Publication date15 Oct 2020
Chapter2
ISBN (Print)9788741277608
Publication statusPublished - 15 Oct 2020

Cite this