Hydrologiske og vandkemiske forudsætninger for en god naturtilstand i grundvandsafhængige terrestriske økosystemer

Rasmus Ejrnæs, Dagmar Kappel Andersen, Annette Baattrup-Pedersen, Christian Frølund Damgaard, Bettina Nygaard, John Bøhme Dybkjær, Britt Stenhøj Baun Christensen, Bertel Nilsson, Ole Johansen

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

1347 Downloads (Pure)

Abstract

Nærværende notat beskriver resultaterne af et tværgående NOVANAprojekt. Først beskrives projektets faglige baggrund og formål. Dernæst beskrives og diskuteres resultaterne og endelig gennemgås projektets anbefalinger til det reviderede overvågningsprogram.
Original languageDanish
Publication date2010
Number of pages30
Publication statusPublished - 2010

Cite this