2746 Downloads (Pure)

Abstract

IDAs Klimasvar er et resultat af et forskningssamarbejde mellem IDA og Energiforskningsgruppen ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet. IDAS Klimasvar er skrevet af rapportens forfattere, som også har lavet alle analyserne. Arbejdet bygger på de tre tidligere IDA energistrategier fra 2006, 2009 og 2015 samt resultatet af udvalgsarbejde i 2020.

I IDA har vi de sidste 15 år arbejdet med energi- og klimascenarier for Danmark. Vi har med udgangspunkt i vedtaget dansk politik og internationale aftaler, i samarbejde med Forskningsgruppen for Energiplanlægning ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet udregnet scenarier, der viser hvordan Danmark kan få et 100 pct. vedvarende energisystem og levere på sine klimamål. Det har vi gjort, fordi vi som forening mener, at vores medlemmer, på grund af deres viden om teknologi, produktion og infrastruktur, har et særligt ansvar for at deltage i den klimamæssige diskussion og komme med faglige forslag til løsninger. Nu har vi forsøgt os igen. Vi kalder det IDAs Klimasvar – transport- og energiløsninger 2030. Vi vil vise hvordan Danmark kan nå 70 pct. klimagas reduktion i 2030. Vi forudsætter, at landbrugets ikke-energirelaterede emissioner, samt de industrielle processer, vil reduceres med lidt over 30 pct. i forhold til 2020. Med udgangspunkt i erhvervs klimapartnerskabernes input til regeringerne i marts 2020, ser det ud til, at det er rimelige forventninger til brancherne. IDAs Klimasvar viser et fagligt funderet scenarie for, hvordan transport og energi kan bidrage med resten af de nødvendige reduktioner, så Danmark samlet set kommer ned på 70 pct. reduktion i 2030. Vi går også længere end det. Hvor den danske klimalov går mod klimaneutralitet i 2050, så arbejder vi i dette scenarie for et mål om klimaneutralitet allerede i 2045. Det gør vi fordi, vi mener Danmark skal lægge sig foran andre lande i klimaambitionerne. Det skal vi gøre fordi, det er nødvendigt. Hvis ikke lande som Danmark viser vejen, så får vi aldrig resten af verden med på en udvikling, der holder jorden under 1,5 grader. Meget tyder faktisk på, at det vil blive nødvendigt at holde sig et mål for øje, der hedder klimaneutralitet allerede i 2040. Det vil vi arbejde videre med i de kommende år, så vi kan finde veje til endnu flere reduktioner af de danske udledninger. IDAs Klimasvar har desuden endnu et væsentligt udgangspunkt – vi arbejder for en positiv udvikling i dansk beskæftigelse og eksport. Den grønne omstilling skal gennemføres på en måde, så vi sikrer vores velfærdssamfund. De seneste måneders omvæltning på grund af corona-krisen har gjort denne tilgang endnu mere central.

Den rettede version, som nu også er tilgængelig indeholder smårettelser og en rettelse af en enkelt enhedsfejl i et par figurer.
Original languageDanish
PublisherIngeniørforeningen IDA
Number of pages64
ISBN (Electronic)978-87-87254-29-8
Publication statusPublished - May 2020

Cite this