Idiomer og improviseret musik: Om erkendelse og praktisk håndtering af forskellig slags improviseret musik, i anledning af ny studieordning efterår 2014. Med en indledende historie om grafisk kommunikation. Til UA-fejring 21.oktober 2013 på Musikterapi, Aalborg Universitet

Research output: Other contributionCommunication

10953 Downloads (Pure)

Abstract

Efterår 2014 starter ny studieordning på Musikterapiuddannelsen som i højere grad er baseret på faste lærere. Det sker som en efterhånden nødvendig opdatering - efter over 30 år med kontinuerligt virke af undertegnede og andre ikke-fast ansatte. Det korte foredrag er rettet mod processen med formulering af den nye studieordning og gengives her i en skreven synopse sammen med de viste Power Point dias. - Der fortælles en historie om hvordan grafisk kommunikation spillede en rolle i en planlægningssituation. Efter at en didaktisk problematik omkring reduktion af lærerstaben er berørt, argumenteres for nødvendigheden af en fokuseret træning i intuitiv musik / fri improvisation, da denne musikform som et nyt fænomen har brug for at den studerende får nye erfaringer og nye begreber at støtte sig til. Her inddrages også Baileys begreber om idiomatisk / ikke-idiomatisk musik og det senere syn på denne skelnen. Musikeksempler fra undervisningen gennem tiderne illustrerer disse pointer.
Original languageDanish
Publication date2013
Number of pages13
Publication statusPublished - 2013

Cite this