Ind i billedet. En diskussion af Husserls billedteorier samt et nyt forslag til en fænomenologisk skelnen mellem to typer billeder

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Kunsthistorie, filosofi, fænomenologi, semiotik, Husserl, billedteori
Original languageEnglish
JournalPeriskop
Issue number10
Pages (from-to)63-92
ISSN0908-6919
Publication statusPublished - 2001
Externally publishedYes

Cite this