Indledning: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse

Birgitte Holm Sørensen, Karin Tweddell Levinsen, Helle Marie Skovbjerg

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingPreface/Introduction/postscriptResearchpeer-review

Abstract

Bogen og projektet tager udgangspunkt i forskningstraditioner, der knytter sig til elevers produktion som læringspraksis både i og uden for skolen i en kobling med konstruktivistiske og kollaborative læringsteorier, herunder teorier om formelle og uformelle læreprocesser og videndeling, didaktisk designteori, teori om multimodalitet, legeteori, kreativitetsteori og teorier fra feltet Human Computer Interaction (HCI).
I projektet har indgået en række af seks interventioner, som er gennemført på hver af de deltagende skoler og som har udgjort omdrejningspunktet i udviklings- og forskningsprojektet. Forskere og lærere/lærerteams på de enkelte skoler har forud for hver intervention samarbejdet om planlægning, og efterfølgende har alle parter evalueret og reflekteret over interventionen. Centralt i interventionerne har været, at eleverne skulle producere digitalt, at interventionerne skulle indgå ”naturligt” i skolehverdagen, altså være og kunne blive en del af den daglige skolepraksis, at kompleksiteten skulle øges fra første til sidste intervention, og at eleverne skulle producere læringsressourcer til andre elever. Konklusionen på projektet er, at elevernes digitale produktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater, når lærerne udarbejder didaktiske rammedesign, hvor eleverne arbejder selvstændigt inden for dette rammedesign, og hvor mål og procesevaluering stilladserer elevernes faglige proces.
Original languageDanish
Title of host publicationDigital Produktion : Deltagelse og læring
EditorsBirgitte Holm Sørensen, Karin Tweddell Levinsen, Helle Marie Skovbjerg
Number of pages6
Volume1
Place of PublicationFrederikshavn
PublisherDafolo Forlag A/S
Publication date2017
Edition1
Pages5-10
ISBN (Print)978-87-7160-530-3
Publication statusPublished - 2017
SeriesUndervisning og læring
ISSN2246-3259

Cite this