Institusjonelle felt og forståelser av evaluering: en analyse av evalueringen av NAV-reformen

Anne Halvorsen, Karen Nielsen Breidahl, Jan-Eric Furubo, Morten Balle Hansen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I Norge ble det i årene 2006-2009 gjennomført en omfattende reform med etablering av en ny arbeids- og velferdstjenestene (NAV). Reformen ble gjort til gjenstand for en omfattende evaluering, EVANAV, over flere år. I evalueringens siste fase ble det iverksatt en evaluering av evalueringen av reformen. Målet med denne metaevalueringen av EVANAV , var å lære av erfaringene og å komme med anbefalinger til hva en bør være oppmerksom på ved lignende, fremtidige evalueringer. Med utgangspunkt i data fra metaevalueringen undersøker vi i denne artikkelen de mange delvis motstridende behovene og interessene som var involvert i evalueringen. I EVANAV ble dette blant annet ivaretatt i formuleringen av fire mål som tilgodeser ulike behov. Basert på evalueringsteori og teori om institusjonelle felt bidrar analysen til en bedre forståelse av hva evaluering er, og hvordan ulike utfordringer knyttet til evaluering av store komplekse reformer kan forstås og håndteres. Vi trekker opp et skille mellom evaluering som ledd i profesjonell praksis, management-orientert evaluering og evaluering som forskning, hvorav de to siste er relevante for å belyse de ulike interessene i EVANAV.
Original languageNorwegian
JournalNordiske Organisasjonsstudier
Volume18
Issue number2
Pages (from-to)3-22
Number of pages20
ISSN1501-8237
Publication statusPublished - 2016

Keywords

  • Institutionel teori
  • Evaluering
  • Reform

Cite this