Intern kommunikation som rammesætning af organisatoriske processer

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Denne artikel introducerer intern kommunikation som rammesætning af organisatoriske processer. Ved at betragte organisationer som netværk af gensidigt påvirkende processer, rettes fokus på de omstændigheder som styrer og former disse processer, dels med henblik på bedre at forstå de forhold, som øver indflydelse, og dels med henblik på at kommunikativt kunne intervenere i organisationens forskellige proceslag. På baggrund af en case fra Region Hovedstadens Psykiatri diskuteres den procesorienterede tilgang til organisationskommunikation med henblik på at skabe blik for hvordan rammer og strukturer skabes kommunikativt. Artiklen har dels fokus på organisationens sekundære proceslag, herunder ledelse, udvikling og samarbejde, og derfra dels hvordan disse processer påvirker organisationens primære processer, og dels hvordan de kan påvirkes uden at forstyrre organisationens drift unødigt.
Original languageDanish
JournalErhvervspsykologi
Volume15
Issue number3
Pages (from-to)32-51
ISSN1602-9968
Publication statusPublished - 2017

Cite this