Internationale organisationers virkningshistorie: Teoretiske og metodiske overvejelser

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Dette bidrag har sit udspring i det internationale forskningsprojekt ’Routes of knowledge:
The global history of UNESCO, 1945-75’, som blev indledt på Aalborg Universitet i begyndelsen af 2014. Det overordnede mål med dette projekt er at spore ruterne fra centret til periferien – fra UNESCO’s hovedkvarter i Paris til de lokale miljøer i medlemslandene. Sigtet er at vurdere virkningen af UNESCO’s kulturelle, uddannelsesmæssige og videnskabelige initiativer i perioden fra 1945-1975. I dette bidrag undersøger vi nogle af de centrale metodologiske udfordringer som et sådan forskningsspørgsmål frembyder for historieforskningen. Adskillige forskningsområder synes allerede at have engageret sig i lignende metodiske spørgsmål (som f.eks. globaliseringsstudierne, virkningsstudier (impact studies), komparativ uddannelse, uddannelseshistorie, global historie mfl.). Kommunikationen mellem disse felter er imidlertid begrænset. Formålet med nærværende bidrag er derfor, gennem en diskussion af de relaterede forskningsfelters indsigter, at lægge fundamentet for en model, der kan hjælpe os med at forstå begreberne ’bevægelse’, ’rum’ og ’ virkning’ og dermed være behjælpelig i bestræbelserne på at svare på de metodiske spørgsmål, som den nye forskningsinteresse rejser.
Original languageDanish
JournalTEMP - tidsskrift for historie
Volume10
Pages (from-to)16-33
Number of pages17
ISSN1904-5565
Publication statusPublished - 2015

Cite this