Interorganisatorisk styring i Shared Service Centre: Økonomistyringens muligheder og udfordringer

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

617 Downloads (Pure)

Abstract

I den offentlige sektor er der en stigende udbredelse af Shared Service Centre
(SSC). Men der er endnu meget lidt viden om de interorganisatoriske styringsproblemstillinger, der opstår når et SSC oprettes. I denne artikel præsenteres, ud fra et interorganisatorisk perspektiv, en styringsramme der bygger på en rationel organisationsøkonomisk tankegang, og som indeholder en klassifikation af økonomistyringen i tre styringselementer: resultat, adfærd og socialstyring. Rammen er tiltænkt at bidrage med dels en bred indsigt i forskellige styringstiltag, der kan iværksættes i samarbejdet mellem kunderne og SSC, og dels hvilken konkret styringsmæssig betydning de forskellige tiltag har. Forklaringskraften i styringsrammen undersøges gennem et interviewstudie med 11 respondenter som alle arbejder med at designe styring i samarbejde mellem SSC og kunderne.
Original languageDanish
JournalSamfundslederskab i Skandinavien
Volume27
Issue number2
Pages (from-to)187-215
Number of pages29
ISSN0900-8322
Publication statusPublished - Oct 2011

Cite this