"Intet er givet på forhånd": Om kunst, æstetiske læreprocesser og studerendes identitetsdannelse i pædagoguddannelsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Undervisningsaktiviteter med kunst har potentiale til at styrke pædagogstuderendes udvikling af professionsidentitet. Professionsidentitet forstås i artiklen som en dynamisk, personligt forankret, professionsbaseret teoretisk og praktisk viden, der kommer til udtryk i en reflekteret professionsudøvelse. Artiklens empiri er hentet fra et aktionsforskningsbaseret udviklingsprojekt på en dansk professionshøjskole, hvor en gruppe undervisere har eksperimenteret med egen undervisning ved at inddrage kunstneriske værker og metoder i forskellige undervisningsforløb, hvor kunstinddragelsen viste sig at have betydning for de studerendes refleksionsmuligheder og meningsskabelse i spændet mellem personlig erfaring og professionens sprog, begreber og teorier. I lyset af æstetiske og sociokulturelle læringsteorier peger resultaterne på, at undervisningsaktiviteter med kunst har potentiale til at styrke de studerendes forestillingsevne om sig selv som fremtidigt kompetente, vidensbrugende professionsudøvere som pædagoger.
Original languageDanish
JournalForskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
Volume2
Issue number1
Pages (from-to)108-126
Number of pages19
ISSN2446-2810
Publication statusPublished - 23 Apr 2018

Cite this