Kan Eye Tracking forbedre trafiksikkerheden?

Alexander Rosengreen Svejstrup, Irma Kveladze, Camilla Sloth Andersen, Niels Agerholm

Research output: Contribution to journalConference article in JournalResearch

45 Downloads (Pure)

Abstract

Det politiske mål om maksimalt 120 dræbte i trafikken i 2020 ser ikke ud til at blive indfriet, og en stor del af trafikulykkerne skyldes helt eller delvis manglende opmærksomhed. Dette antages ikke mindst at foregå ifm. brug af spejle mv., under specielt svingningsmanøvrer. Der er antagelig brug for nye metoder til at opnå større viden om trafikulykker for at forebygge dem. Derfor er det undersøgt, om Eye Tracking teknologien kan anvendes i forbindelse med ulykkesbekæmpelse. Det er sket i et pilotprojekt, som tog udgangspunkt i et studie, hvor otte forsøgspersoner bar Eye Tracking udstyr, imens de gennemkørte en rute i Aalborg, for at undersøge brug af spejle og lignende. Ruten inkluderede to sorte pletter. Det blev undersøgt, hvordan forsøgspersonerne orienterer sig igennem de sorte pletter, og resultaterne blev sammenholdt med optegningen af ulykkerne i Vejman. Igennem analyse af det indsamlet data, blev fire potentieller ulykkestyper fundet. To af ulykkestyperne var sammenlignelige og var allerede af finde i de optegnede ulykker i Vejman, og to nye potentieller ulykkestyper blev fundet. Disse to potentieller ulykkestyper, er ulykkestyperne, der ikke er registreret, men resultaterne fra Eye Tracking studiet viser generelt manglende orienteringen i trafikken. Eye Tracking tek-nologien kan derved bidrage med ny viden, som kan anvendes i en mere målrettet ulykkesbekæmpelse.
Original languageDanish
Article number130
JournalArtikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet
Issue number2019
Pages (from-to)1-14
Number of pages14
ISSN1603-9696
Publication statusPublished - 2019
EventTrafikdage - Aalborg Universitet, Aalborg, Denmark
Duration: 26 Aug 201927 Aug 2019
http://www.trafikdage.dk/

Conference

ConferenceTrafikdage
LocationAalborg Universitet
Country/TerritoryDenmark
CityAalborg
Period26/08/201927/08/2019
Internet address

Cite this