Kan man ventilere sig ud af problemer med forhøjet indhold af PCB i indeluften? Koncentrationsmålinger af PCB i 26 forurenede lokaler viste et gennemsnitligt fald på 50 procent ved aktivering af den mekaniske ventilation. Forsøg med mekanisk ventilation i tre andre lokaler viste derimod, at ventilation øger PCB-emissionen, hvorved effekten af øget ventilation mindskes.

Nadja Lyng

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

Vi ser stadig, at byggematerialer fra perioden i nogle tilfælde er årsag til forhøjede koncentrationer af PCB i indeklimaet. Sundhedsstyrelsen har derfor fastsat en vejledende aktionsgrænse på 300 ng/ m ³. Ved koncentrationer over denne grænse anbefales midlertidig afhjælpning som øget rengøring og ventilation eller udluftning implementeret straks. Er disse tiltag ikke tilstrækkelige til at nedbringe koncentrationen, anbefales det uden unødig forsinkelse at nedbringe koncentrationen ved kildefjernelse eller indkapsling. Ventilation har betydning for PCB-koncentrationen i indeluften, men kan ventilation nedbringe koncentrationen til et acceptabelt niveau? Dette har vi undersøgt ved at analysere eksisterende koncentrationsmålinger i forurenede bygninger under forskellige ventilationsforhold. Målingerne blev foretaget af forskellige rådgivere. Derudover blev udført forsøg med mekanisk ventilation i tre forurenede lokaler. Da PCB-koncentrationen afhænger af temperaturen, er alle koncentrationer korrigeret for temperatur for at kunne vurdere effekten af ventilation alene.
Original languageDanish
JournalH V A C Magasinet
Volume52
Issue number4
Pages (from-to)40,42-43
Number of pages3
ISSN1603-6913
Publication statusPublished - Mar 2016

Cite this