Karakteristik og vurdering af Time-Driven Activity-Based Costing på baggrund af ABC’s udvikling

Poul Israelsen, Thomas Borup Kristensen

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Artiklen giver en beskrivelse af Activity Based Costings udvikling i fire varianter.
Disse benyttes som grundlag for at karakterisere og vurdere de ændringer, som
foretages i Time-Driven ABC (TDABC). Det konkluderes at TDABC i nogle tilfælde
griber tilbage til omkostningskalkulation forud for ABC’s tilblivelse (f.eks.
homogene afdelinger i stedet for aktiviteter), i andre tilfælde til ABC’s oprindelse
(f.eks. brug af transaktionsdrivere i stedet for mere sofistikerede drivere), og på
andre områder til metoder uden for ABC’s normale anvendelse (f.eks. “standard
variable costing”). Alt i alt argumenteres der for, at TDABC er en forbedring i
forhold til ABC, om end hierarkier og grader af variabilitet og reversibilitet ikke
bør overlades til ABC alene.
Original languageDanish
Title of host publicationSupply Chain Udvikling : For den reflekterende praktiker
EditorsBrian Vejrum Wæhrens
Number of pages28
PublisherAalborg Universitetsforlag
Publication dateOct 2015
Pages243-270
Chapter11
ISBN (Electronic)978-87-7112-381-4
Publication statusPublished - Oct 2015

Cite this