Klasseracismens åbne uendelighed: Om Étienne Balibars bestræbelser på at forstå klasseracisme som fænomen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

81 Downloads (Pure)

Abstract

I indeværende artikel vil jeg udfolde den franske filosof Étienne Balibars udforskning af klasseracisme i dens udvikling samt forskellige skikkelser. Til det formål vil der tages udgangspunkt i Balibars læsning af Karl Marx’ sjette tese om Feuerbach, hvoraf en vidtrækkende social ontologi og filosofisk antropologi kan udledes. I den forbindelse vil det være en gennemgående tese, at klasseracisme ikke bør tolkes som en udefrakommende forstyrrelse af klassekampen, men med Balibar som en såkaldt permanent dialektik, der betyder, at klassekamp og racisme hele tiden fletter sig ind og ud af hinanden i nye former.
Original languageDanish
JournalTIDskrift: onlinemagasinet for filosofistuderende landet over
VolumeXIII
Pages (from-to)5-16
Number of pages12
ISSN2245-0610
Publication statusPublished - 2019
Externally publishedYes

Cite this