175 Downloads (Pure)

Abstract

​I rapporten vurderes danske træbygninger og deres performance i forhold til klimapåvirkning. Med et øget fokus på bæredygtigt byggeri og en national målsætning om at reducere klimapåvirkningerne fra danske bygninger, er interessen for brug af træ i byggeriet steget. I denne rapport er der indsamlet data for 20 bygningscases, der primært anvender træ i de bærende konstruktioner. Metoden livscyklusvurdering (LCA) er brugt til at vurdere bygningscasenes klimaaftryk, når der tages højde for fremstilling af materialer, energiforbrug og materialespild på byggeplads, energiforbrug i driftsfasen og slutteligt bortskaffelsen af materialer. På baggrund af LCA’erne for de 20 bygningscases etableres først og fremmest viden omkring danske træbyggeriers klimapåvirkning. Derudover vurderes, hvorvidt en øget grad af træ i byggeriet kan bidrage til at reducere klimapåvirkningen for bygninger ved sammenligning med øvrige studier, der betragter bygninger med forskellige typer af materialer. Rapporten viser et potentiale for træbyggerier til at reducere klimapåvirkningen for danske bygninger, men at der også bør være fokus på øvrige parametre, der bidrager til et øget klimaaftryk, og derfor bør undersøges nærmere.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn SV
PublisherBUILD, Aalborg Universitet
Edition1
Number of pages50
ISBN (Electronic)978-87-563-2013-9
Commissioning bodyVelux Fonden og Realdania
Publication statusPublished - 18 Nov 2021
SeriesBUILD Rapport
Number27
Volume2021
ISSN2597-3118

Cite this