Klimapåvirkning fra 60 bygninger: Muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

291 Downloads (Pure)

Abstract

I rapporten Klimapåvirkning fra 60 bygninger – muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger vurderes det hidtil største antal bygningscases indsamlet i Danmark i forhold til klimapåvirkning. Som et led i målsætningen om at reducere den globale drivhusgasudledning har der i byggeriet i de senere år været stort fokus på at reducere klimaaftrykket fra bygninger. Her indgår livscyklusvurdering (LCA) som et centralt værktøj til at dokumentere bygningers klimaaftryk som følge af fremstilling og bortskaffelse af byggematerialer samt energiforbrug i driftsfasen. I denne rapport er der indsamlet og udarbejdet LCA’er for 60 danske bygningscases inden for bygningsty-perne enfamiliehuse, rækkehuse, etageboliger, kontorer samt andet byggeri. På baggrund af disse 60 bygningscases etableres viden omkring bygningers klimapåvirkning. Derudover udvikles referenceværdier for bygningers klimaaftryk, der kan bruges som pejlemærker for fremtidige byggerier. Rapporten viser et klart potentiale for at flytte byggeriet mod et lavere klimaaftryk og imødekomme en bæredygtig udvikling i samfundet.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherPolyteknisk Boghandel og Forlag
Number of pages96
ISBN (Electronic)978-87-93585-21-8
Commissioning bodyTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Publication statusPublished - 15 Mar 2020
SeriesForskning i det byggede miljø, SBi
Volume2020:04

Cite this