Klimatilpassede By- og Landskabsrum

Hans Skaarup Kiib, Gitte Marling

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

73 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten Klimatilpassede By- og Landskabsrum analyserer en snes nyere klimaprojekter i en Nordeuropæisk sammenhæng. Med afsæt i de grundlæggende klimaudfordringer har vi valgt ikke kun at kigge på den tekniske klimaindsats (beskyttelsesteknologier) i analyserne. Vi har valgt også at inddrage en række parallelle udfordringer, herunder tab af naturindhold (biodiversitet) og byernes sociale udfordringer (social sammenhængskraft).
Casene er således beskrevet og analyseret ud fra tre tilgange:

A. Byernes klimamæssige udfordringer (klimakrise) med design,
som sikrer mod det stigende havvand og monsterregn;

B. Bylandskabers vedvarende tab af naturindhold (biodiversitetskrise)
med design, som øger artsrigdommen af flora og
fauna;

C. Byernes sociale udfordringer (krise mht. social sammenhængskraft)
med design, som udvikler et større brugsindhold
og mødesteder på tværs af alder, kultur og etnicitet.

Casestudierne søger at karakterisere indsatsens designprincipper i forhold til ovenstående tre udfordringer. Desuden interesserer vi os for arkitektfagets og landskabsdesignerens æstetiske værktøjskasse, idet vi vurderer hvordan designet samlet set løser de store udfordringer i samklang med en smuk, æstetisk bearbejdning af selve løsningen.

Under hver case har vi derfor søgt at karakterisere projektet ud fra følgende parametre:
- Projektets program;
- Klimatekniske typologier i klimaindsatsen;
- Naturindhold i designet;
- Designets social-økonomiske mål;
- Æstetiske virkemidler i designet.

Projektet er støttet af Arkitekturudvalget, Statens Kunstfond og Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet.
Original languageDanish
Publication dateOct 2022
Number of pages75
Project No.1820434
Finished03/02/2022
ApplicantHans Kiib
Publication statusPublished - Oct 2022

Bibliographical note

FINANSIEL STØTTE:
Statens Kunstfond, Arkitekturudvalget

Cite this