Kompetenceudvikling og organisatorisk læring gennem aktionsforskning

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen fokuserer på ambidextrøs organisatorisk læring og kompetenceudvikling gennem aktionsforskning. Kompetence¬udvikling har traditionelt været individorienteret, men gennem aktionsforskning kan kompetenceudvikling kobles til praksis og integreres i organisationens sociale fællesskaber, hvor deltagerne arbejder problem- og projektorienteret med udvikling baseret på undersøgelse, data og teori. Hvordan dette konkret kan rammesættes, illustreres med et aktionsforskningsprojekt baseret på en kvalitativ undersøgelse i en specialpædagogisk institution med 330 ansatte. Projektet resulterede i fælles forbedring af praksis, kompetenceudvikling samt ledelses-, professions- og vidensudvikling i hele organisationen. En samlet strategi for ambidextrøs organisatorisk læring
kan fremme en kultur for kontinuerlig læring og udvikling.
Original languageDanish
JournalKognition & Paedagogik
Volume31
Issue number119
Pages (from-to)28-40
Number of pages12
ISSN0906-6225
Publication statusPublished - Apr 2021

Cite this