Kompleksitet og systematik i professionsforskning

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Dette temanummer diskuterer, hvorvidt der er en kontrast mellem professions- forskning, som ønsker at fremhæve nuancer og kompleksitet i praksis, og en systematisk videnskabelig fremstilling. I artiklen argumenteres der for, at kon- trasten findes i typer af forskningssam- arbejder, hvor der hersker forskellige opfattelser af validitet og af, hvad der tæller som gyldig viden og fortolkning af et genstandsfelt. Artiklen præsen- terer en professionsforskningsanalyse som afsæt til en diskussion af, hvordan man kan integrere professionsfaglig kompleksitet med videnskabelige kri- terier for gyldige og pålidelige analyser, herunder hvilke fordele og ulemper der kan følge med.
Original languageDanish
Article number30
JournalTidsskrift for professionsstudier
Issue number30
Pages (from-to)16-25
Number of pages10
ISSN2446-0273
Publication statusPublished - 2020

Cite this