Konkursloven - med kommentarer

Anders Ørgaard, Lars Lindencrone Petersen

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Et klassisk værk, der gennemgår den materielle og processuelle konkursret med omfattende henvisninger til retspraksis og litteratur.

Lovkommentaren behandler systematisk:
•Reglerne om rekonstruktion
•Reglerne om konkurs
•Reglerne om gældssanering

Redning gennem rekonstruktion?
Denne 11. udgave af bogen medtager de nye regler om rekonstruktion af levedygtige, men midlertidigt insolvente virksomheder, jf. lov nr. 718 af 25. juni 2010.

De nye regler har ophævet de særskilte regelsæt om anmeldt betalingsstandsning (afsnit II) og tvangsakkord (afsnit III) og erstattet dem med et regelsæt om enstrenget proces, kaldet rekonstruktionsbehandling. Ændringen sigter mod at forbedre mulighederne for at videreføre midlertidigt insolvente, levedygtige virksomheder.

De nye regler forventes at træde i kraft senest 1. marts 2011, og der henvises derfor til kommentarerne om de endnu gældende regler om betalingsstandsning og tvangsakkord i bogens 10. udgave.
Original languageDanish
PublisherKarnov Group
Edition11.
Number of pages1,099
ISBN (Print)978-87-619-2837-5
Publication statusPublished - 15 Nov 2010

Cite this