Konkursloven med kommentarer

Lars Lindencrone Petersen, Anders Ørgaard

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Abstract

Denne 12. udgave af bogen indeholder en kommentar om de helt nye regler om konkurskarantæne, jf. lov nr. 429 af 1. maj 2013. Reglerne om konkurskarantæne er en del af en “pakke”, der skal styrke indsatsen over for økonomisk kriminalitet. Disse giver mulighed for at pålægge ledelsen af et konkursramt selskab forbud mod at drive virksomhed i selskaber med begrænset hæftelse (og i særlige tilfælde også virksomhed med personlig hæftelse), hvis der er konstateret visse bebrejdelsesværdige forhold hos medlemmer af ledelsen. Ved loven blev § 13 b, stk. 1, ændret, og der blev indsat nyt stk. 4 i § 15 og nyt stk. 3 i § 125 samt nye §§ 157-169 (nyt afsnit III).
Original languageDanish
PublisherKarnov Group
Edition12
Number of pages1,163
ISBN (Print)978-87-619-3337-9
ISBN (Electronic)9788761933379
Publication statusPublished - 2 Sep 2013

Cite this