Kortlægning af spild i byggeriet: Omfang, årsager og forslag til indsatser

Ernst Jan de Place Hansen*, Peter Højrup Søder, Lasse Fredslund

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportReportCommissioned

55 Downloads (Pure)

Abstract

Fejl og mangler medfører væsentlige værditab i byggeriet og har negative konsekvenser for bl.a. produktiviteten og ressourceforbruget. Det fører til øget CO2-udledning, når fejl og mangler skal udbedres, og nye byggematerialer forbruges. Der er behov for systematisk viden om årsagerne til fejl og mangler, som kan kvalificere og målrette kommende indsatser.Den foreliggende rapport skal opfattes som et led i dette arbejde. Den giver et overblik over den gældende viden i forhold til årsager og mulige veje at håndtere fejl og mangler, baseret på en række interviews med repræsentanter for byggebranchen samt gennemgang af international, videnskabelig litteratur. På baggrund af dette arbejde skitseres en række forslag til indsatser for at nedbringe de forskellige former for fejl og mangler mv. (herefter benævnt ’spild’). Der henvises også til eksisterende initiativer for at sikre en mere effektiv byggeproces, herunder imødegå dette spild.Som en del af projektet er det svigtindeks, der blev udviklet i 2007 (Nielsen & de Place Hansen, 2007) blevet opdateret til og med 2019. Det er undersøgt, hvordan indekset i fremtiden kan udvides med datakilder der rummer andre segmenter end de nuværende, for at sikre at det bliver mere repræsentativt og dermed mere retvisende. Samtidig er det undersøgt, hvorvidt eksisterende og yderligere datakilder rummer data, der gør det muligt at koble omfanget af spild sammen fx med årsager til og typer af spild, den fase, hvor spild opstår, og byggeprojektets størrelse i kroner og m2. Denne sammenkobling ville gøre det muligt yderligere at målrette indsatsen for at nedbringe spild.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherInstitut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet
Number of pages177
ISBN (Electronic)978-87-563-1993-5
Commissioning bodyBolig- og Planstyrelsen
Publication statusPublished - Jun 2021
SeriesBUILD Rapport
Number2021:14

Cite this