KTH utvecklar nytt lägenhetsskiljande bjälklag

Translated title of the contribution: Development Project at the KTH: A new floor for residential buildings

Andreas Falk, D. Engström

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Ett nytt träbaserat bjälklagssystem, under utveckling vid KTH, syftar till att länka samman arkitektur och konstruktion, slutkund och leverantör. Den valda tekniska utformningen består av ett bjälklag med ett övre golv och ett undertak, båda med en samverkanssektion med T-tvärsnitt, som arbetar oberoende av varandra. De båda liven pekar mot varandra och är sidoförskjutna så att bjälklagstjockleken på så sätt kunnat minskas med bibehållna möjligheter till fri spännvidd.
Translated title of the contributionDevelopment Project at the KTH: A new floor for residential buildings
Original languageSwedish
JournalHusbyggaren
Issue number3
ISSN0018-7968
Publication statusPublished - 2001
Externally publishedYes

Cite this