Kulturlivet på Facebook #1: Begivenheder og brugere

Translated title of the contribution: Culture Life on Facebook: Events and users

Research output: Book/ReportReportResearch

7 Downloads (Pure)

Abstract

Et ekkokammer er et rum, hvor ligesindede mødes, udveksler informationer, og bekræftes i deres synspunkter på et socialt medie. Vi taler ofte om ekkokamre som et demokratisk problem, fordi de politiske af slagsen kan føre til øget polarisering. Men måske forholder det sig anderledes med kulturlivet? Vores kulturinstitutioner er med til at skabe og vedligeholde vores fællesskaber og bestyrke os i vores fornemmelse af at dele noget med andre. I det lys kan det være interessant at forstå, hvordan ekkokamre også skaber muligheder for, at vi kan udtrykke og dele kulturinteresser med hinanden.

I dette arbejdspapir viser vi, at der findes tydeligt afgrænsede interessefællesskaber omkring danske kulturbegivenheder på Facebook. Vi viser at disse fællesskaber er kendetegnet ved klare genremæssige interesser og stærke geografiske bånd. Og vi viser at det
kun er ganske bestemte kulturbegivenheder, der er i stand til at samle sådanne interessefællesskaber omkring sig over større geografiske afstande.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
Number of pages12
ISBN (Electronic)978-87-92305-37-4
Publication statusPublished - 22 Sep 2019

    Fingerprint

Cite this