KULTURSPOR: En rejse med Bruce Chatwin i billeder og ord

Morten Søndergaard, Helle Solvang

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

  Siden udgivelsen af "Det sorte bjerg" og "Drømmespor" har den engelske forfatter Bruce Chatwin været et læse-hit i Danmark. I 1993 udkom "Fotografier og notesbøger" en uge før den udkom i England, hvilket viser hvilken interesse der er for Bruce Chatwin herhjemme.

Men Bruce Chatwin var andet og mere end en eminent forfatter - han havde også et utroligt blik for at der i verdens mangfoldighed af farver og fænomener, ligger en frodighed af spor gemt, som stammer fra det Chatwin kalder menneskets antropologiske fortid. Det er for at rejse ud og lokalisere denne mangfoldighed, at han forlader et godt job som inspektør på Sotheby's kunstauktioner i London, ikke blot for at skrive, men også for at fotografere.

Udstillingen, som vi har tænkt os at skaffe til Danmark, består af 23 af Chatwins bedste fotografier udvalgt og sammensat af Elisabeth Chatwin. I øjeblikket turnerer udstillingen i Tyskland. Vores plan er, med baggrund i en fælles større universitetsopgave om Bruce Chatwin, at udvide denne rene fotoudstilling med eksempler og temaer fra Chatwins litterære produktion. Vi vil iscenesætte Chatwins tekst og fotografier således, at der opstår et sammenspil mellem de to udtryksformer (se vedlagte udstillingskoncept).

Billederne og ordene supplerer i høj grad hinanden hos Bruce Chatwin. Tilsammen udgør de en apoteose af virkeligheden, som pointerer en række essentielle tematikker i spørgsmålet om kulturen forhold til verden: Er dette forhold udelukkende menneskeskabt, eller er kulturen gennemvævet af mønstre, som snarere stammer fra tingene selv?

Dette spørgsmål er hvad udstillingen "I kulturens spor - en rejse med Bruce Chatwin i tekst og fotografi" fokuserer på: Den klarlægger fotografiernes og sprogets rolle i Chatwins forsøg på, på sine rejser, at følge de resterende spor efter det oprindelige forhold mellem kultur og ting.I denne forstand kan man sige at Chatwin, der har en universitetsuddannelse som antropolog bag sig, bedriver videnskab gennem sin kunst. Hans mål er en beskrivelse, eller måske endda et bevis, for hvordan sproget forholder sig til tingene; hans metode er kunsten, som samtidig modarbejder et entydigt resultat af hans møde med mangfoldigheden.  

Udstillingen og den medfølgende publikation, samt en planlagt multimediepræsentation, bringer diskussionen af hvad kultur egentlig er på banen. Desuden bringer udstillingen litteraturen på banen i et samspil med billedkunst og filosofi på en - synes vi - ny og anderledes måde. Endelig er det også en pointe i forhold til universitetet at diskutere de traditionelle fagopdelinger og grænser mellem kunstarterne. Det er et formål med projektet at vi i publikationen vil forholde os mere analyserende til disse spørgsmål.

Original languageMultiple languages
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherKulturby 96
Number of pages45
ISBN (Print)87-986040-0-7
Publication statusPublished - 1996
Externally publishedYes

Cite this