Kystmorfologi for bygningsingeniører

Hans F. Burcharth

  Research output: Book/ReportBookCommunication

  557 Downloads (Pure)

  Abstract

  Kystmorfologi er læren om kysternes opståen, udformning og udvikling. Kendskab til kystmorfologiske fænomener (f. eks. kysterosion og materialvandring) er således en nødvendig forudsætning for projektering af de fleste kysthavne og kystsikringsværker. Opførelsen af en havn kan være et betydeligt indgreb i naturen, og det er selvfølgelig helt afgørende, at man på forhånd kan danne sig et skøn over konsekvenserne heraf. Som udgangspunkt for en sådan bedømmelse er kendskabet til kystens hidtidige udvikling meget værdifuldt. En analyse af denne udvikling samt en bedømmelse af den fremtidige udvikling forudsætter kendskab til kystens grundform og geologiske opbygning samt kendskab til de påvirkninger, som de såkaldte kystmorfologiske faktorer (bølger, strøm m. v.) forårsager. I det følgende omtales derfor de enkelte faktorer og deres indvirkning på forskellige karakteristiske kystformer, idet der specielt er lagt vægt på de forhold, som er relevante i forbindelse med havnebygning og kystsikring i Danmark.
  Original languageDanish
  PublisherDen Private Ingeniørfond DTH
  Number of pages49
  Publication statusPublished - 1968

  Keywords

  • Kystmorfologi
  • Kysterosion
  • Materialevanding
  • Kystsikring
  • Danmark

  Cite this