Lægger vi skinnerne til en ny velfærdsstat mens Coronatoget kører? Aktuelle tilpasninger af sikkerhedsnettet i Nordeuropa

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

37 Downloads (Pure)

Abstract

I Norden og det øvrige Nordeuropa har beslutningstagerne på kort tid gjort brug af en lang række tilpasninger af det eksisterende sikkerhedsnet for at håndtere de sociale risici forbundet med pandemien. Dette indbefatter lettere adgangskriterier, højere ydelsesniveauer og lavere forsikringsbidrag. Helt nye ydelser er også blevet introduceret, og ækvivalente ordninger i form af lønkompensation og lignende tiltag hører også med. I sammenligning med sine naboer har den danske respons været ret begrænset, idet man eksempelvis i det øvrige Norden har gjort mere for midlertidigt at løsne adgangskriterier eller hæve ydelsesniveauer. Helt nye ydelser har været en udbredt løsning i OECD generelt, men i mindre grad i Nordeuropa. Afslutningsvist diskuteres de lidt større perspektiver for velfærdsstat og ulighed. Epidemier kan både underminere statskapacitet og -legitimitet samt øge ulighederne, ligesom det helt omvendt kan sætte skub i en mere progressiv udvikling.
Original languageDanish
JournalSOC DOK
Volume2
Issue number1
Pages (from-to)13-21
Publication statusPublished - 2020

Cite this