Løgstør Bredning, modellering af sedimentspredning fra Lendrup klapplads

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Abstract

Formålet med undersøgelsen er at beregne spredningen af klapmateriale oprenset fra sejlrenden ved Løgstør, Marbjerg og Bejstrup. Klappladsen (Lendrup klapplads) for alle tre lokaliteter er umiddelbart sydvest for Løgstør.
Beregningen er foretaget vha. af numerisk modellering af strømforhold samt sedimenttransport. Til formålet er softwaren MIKE 21 FM, udviklet af DHI, Hørsholm anvendt. Opgaven er en delopgave i det overordnede projekt ”Konsekvensvurdering af klapning af oprensningsmaterialer som udlægges (klappes) ved Lendrup Røn, Limfjorden, i forbindelse med oprensning af sejlrenderne over Løgstør Grunde, Bejstrup Løb og Marbjerg Løb” som udføres af fa. Orbicon | Leif Hansen A/S, Roskilde for Kystdirektoratet, Lemvig.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherDepartment of Civil Engineering, Aalborg University
Number of pages30
Publication statusPublished - 2010
SeriesDCE Contract Reports
Number92

Cite this