Abstract

I Danmark fremhæves Region Nordjylland ofte som et område, der har et stort, men også et uudnyttet potentiale i forhold til mulighederne i det nye industriparadigme Industri 4.0. I regionen er der kompetencer og viden fra både den traditionelle fremstillingsindustri og fra IT-klyngen, der blomstrede omkring mobilindustrien i 1990´erne og siden har dannet grobund for mange nye virksomheder indenfor trådløs-/kommunikationsteknologi i mange andre industrier. Industri 4.0 bygger netop på at integrere digitalisering, automatisering og robotteknologi med traditionelle fremstillingsindustrier, og på den måde globalt skabe konkurrencedygtige og fleksible virksomheder, der i mange tilfælde med fordel igen vil kunne hjemtage produktionsopgaver fra lavtlønslande til Danmark og Nordjylland. Evnen til at omsætte Industri 4.0 potentialerne har på den måde vidtrækkende konsekvenser for Danmarks fremtid som produktionsland.
Det er derfor vigtigt at aktivere dette potentiale. For at kunne aktivere dette potentiale, skal virksomhederne udvikle evnen til at udnytte muligheder inden for eksempelvis big data, robot assisted production, self-driving logistics vehicles, smart supply network m.m. Men at arbejde effektivt med nye teknologi kræver nye kompetencer, og der er fortsat stor mangle på viden om, hvorledes virksomhederne skal tilegne sig og udvikle disse kompetencer og herefter omsætte dem til et forretningspotentiale.
Derfor sættes der i projekt ”Labour 4.0 – kompetencer til fremtidens industri” fokus på netop kompetencesiden af Industri 4.0 agendaen. Med udgangspunkt i allerede identificerede fremtidige kompetencebehov sætter projektet fokus på undersøgelsen af, hvorledes virksomheder arbejder strategisk med at udvikle og tilegne sig disse kompetencer. Der arbejdes ud fra en idé om, at der både er et behov for at identificere fremtidens kompetencebehov samt hvorledes kompetencerne udvikles og tilegnes.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg Universitet
Number of pages49
ISBN (Print)87-91200-82-2
Publication statusPublished - Mar 2018

Cite this