Landbrug, fødevarer og materialer

EFSA Publication

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

223 Downloads (Pure)

Abstract

IDAs Klimaplan 2050 beskriver, hvordan Danmark i første halvdel af det 21. århundrede kan reducere udslippet af drivhusgasser med 90 procent. Planen er samtidig en beskrivelse af, hvordan investeringer i teknologi og infrastruktur kan udvikle Danmark til et moderne samfund baseret på vedvarende energikilder og effektiv udnyttelse af alle tilgængelige ressourcer. Et samfund, hvor vækst i erhverv og velfærd kan ske i samspil med et bæredygtigt miljø. Samfundsøkonomiske beregninger viser, at en omlægning af energiforsyningen vil medføre besparelser på 13 milliarder kr. allerede i år 2015. Herefter vil besparelserne stige frem til 2050 så de når op på 25 milliarder kr. årligt. Kapitlet om landbrug, fødevarer og materialer analyserer den nuværende klimabelastning fra dansk fødevareproduktion og -forbrug og diskuterer tiltag der kan reducere klimabelastningen med 50-70% gennem ændrede kostvaner, mindre spild af fødevarer i husholdningerne og et mindre miljøbelastende landbrug. Samtidig diskuteres muligheder og barrierer for at producere biomasse til energi- og materialeforformål som led i udfasning af fossile energiressourcer.
Original languageDanish
Title of host publicationIDA's Klimaplan : Future Climate Engineering Solutions
EditorsBjarke Fonnesbech, Pernille Hagedorn-Rasmussen
Number of pages151
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherIngeniørforeningen IDA
Publication date2009
Pages63-89
ISBN (Print)979-87-87254-23-6
Publication statusPublished - 2009
Externally publishedYes

Cite this