LCAbyg version1

Harpa Birgisdottir (Producer), Christian Grau Sørensen (Developer), Freja Nygaard Rasmussen (Developer), Maja Skovgaard (Developer), Søren Aggerholm (Developer)

Research output: Non-textual formComputer programmeCommissionedpeer-review

Abstract

LCAbyg - et værktøj til livscyklusvurdering
Beregn en bygnings potentielle miljømæssige påvirkning med LCAbyg.
LCAbyg er et digitalt værktøj, der kan bruges til at beregne bygningens samlede miljøprofil, fx hvor meget CO² bygningen udleder i hele dens levetid.
Beregningen er en såkaldt Life Cycle Assessment (LCA) eller på dansk en 'livscyklusvurdering', der indbefatter både fremstillingen af materialerne i bygningen, energi- og ressourceforbrug til drift og vedligehold og bortskaffelse eller genanvendelse af materialerne, når bygningen til sidst rives ned. En livcyklusvurdering kan bruges til at vælge de mest miljømæssigt bæredygtige materialer og designløsninger.
Du indtaster informationer om bygningsdelene og bygningens energiforbrug (fx Be10-energidata). Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resultaterne i en rapport, som du kan downloade som pdf.
LCAbyg er udviklet af SBi for Trafik- og Byggestyrelsen
Original languageDanish
Publication dateApr 2015
Publication statusPublished - Apr 2015

Cite this