LCCbyg ver1.6 (Release Candidate 1)

Kim Haugbølle (Developer), Nils Lykke Sørensen (Developer), Peter Scheutz (Developer)

Research output: Non-textual formComputer programmeCommissioned

Abstract

LCCbyg er et værktøj, der beregner totaløkonomi og fremstiller en overskuelig oversigt over levetidsomkostninger for et helt byggeri og for enkelte bygningsdele.
LCCbyg kan bl.a. hjælpe beslutningstagere med at sammenligne to eller flere alternativer, som har forskellige omkostningsprofiler over tid.
LCCbyg letter arbejdet ved at automatisere beregningerne, fordi værktøjet rummer en række standardindstillinger og -værdier, der kan imødekomme de fleste behov. LCCbyg giver samtidig brugeren mulighed for at skræddersy sine egne beregninger til egne formål ved at ændre på en række parametre, hvis de på forhånd definerede standardværdier i værktøjet ikke er hensigtsmæssige for brugeren.
For både offentlige og private bygherrer såvel som developere kan værktøjet være en støtte til at træffe mere langsigtede valg af hensigtsmæssige løsninger. LCCbyg kan således hjælpe med at inddrage relevante omkostninger fra driftsfasen i vurderingerne på systematisk vis og fx illustrere forskellen mellem forskellige energiklasser.
LCCbyg kan hjælpe især offentlige bygherrer med at sikre dokumentation for, at de har gennemført de lovpligtige totaløkonomiske vurderinger. Ambitionen bag dette krav er naturligvis, at det offentlige kan få bedre og billigere byggeri.
LCCbyg-værktøjet og tilhørende dokumentation er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut på foranledning af Energistyrelsen.
Original languageDanish
Publication date30 Sept 2015
Place of PublicationKøbenhavn
Media of outputDownload fra hjemmeside
Size20,2 MB
Publication statusPublished - 30 Sept 2015

Cite this