Leadership Pipeline – en neo-weberiansk revitalisering af bureaukratiet?

Kristian Aagaard Dahl, Jeppe Nielsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Selvom Leadership Pipeline har vundet indpas i mange private og offentlige organisationer, er den akademiske litteratur om ledelsesmodellen indtil videre forbavsende beskeden. I denne artikel søger vi at indkredse svar på, hvorvidt Leadership Pipeline udgør et (gammeldags) bureaukratisk perspektiv på ledelse. Vores dokumentanalyse viser, at Leadership Pipeline modellen bygger på weberianske og neo-weberianske principper om klare over-/underordnelsesforhold og faste referencestrukturer. Samtidig viser en nøjere granskning, at modellen også inkluderer andre ledelsesdyder med betoning af meningsskabelse, innovation, helhedsorientering og ledelse på tværs. Det leder os til at foreslå, at Leadership Pipeline modellen i dens udtryksform udviser ambidekstrale træk, hvor weberianske og neo- weberianske principper søges koblet med tilsyneladende modsatrettede, postmoderne ledelsesforståelser. Vi introducer begrebet offentlig sektor ambidekstralitet som betegnelse herfor.
Original languageDanish
JournalSamfundslederskab i Skandinavien
Volume30
Issue number6
Pages (from-to)521-546
ISSN0900-8322
Publication statusPublished - 2015

Cite this